Οικονομική Ενίσχυση σε κωφούς/βαρήκοους μαθητές με άριστη επίδοση

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για την οικονομική ενίσχυση των κωφών/βαρήκοων μαθητών με άριστες επιδόσεις στις σπουδές τους που χρειάζονται οικονομική ενίσχυση.

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα