Το 1ο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς & βαρήκοους μαθητές

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου για το Πρώτο Πλήρως Προσβάσιμο Βιβλίο για Κωφούς & Βαρήκοους μαθητές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα