Μαθήματα Υ/Η 3ης Ηλικίας

Ξεκινάμε την Τρίτη 27 Οκτώβρη, και κάθε Τρίτη & Πέμπτη 11.00 - 13.00, τα μαθήματα Υπολογιστή 3ης Ηλικίας, στην αίθουσα της Ε.Κ.Ε. Τα μαθήματα παραδίδουν οι κ. Μαργαρώνης Νίκος και κ. Ζαχάκης Γιάννης.

Περισσότερες πηροφορίες στο enosikofon@gmail.comΝεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα