Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων δελτίων και κουπονιών μετακίνησης ΑΜΕΑ μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016 για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες εκτός της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα