Προκήρυξη Θέσης Υπαλλήλου στην ΟΜΚΕ - Γραμματειακή Υποστήριξη

Διαβάστε παρακάτω την Προκήρυξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για την θέση Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Εξετάσεων Επάρκειας ΕΝΓ με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα