Ενημερωτική Συνάντηση στην ΕΚΕ με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης & Αξιολόγησης Αναπηρίας: ΚΕΠΑ&

Σας καλούμε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 20.00, στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα το "Σύστημα Πιστοποίησης & Αξιολόγησης Αναπηρίας: ΚΕΠΑ" από την Δήμητρα Χρόνη, Κοινωνική Λειτουργό, στην αίθουσα της ΕΚΕ.

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα