Δημιουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Νοηματικής Γλώσσας, Λογοθεραπείας

Η Ένωση Κωφών Ελλάδος στα πλαίσια των δράσεων της για την περίοδο 2016-17 δημιουργεί τμήματα για τους μικρούς και μεγάλους μαθητές και ειδικότερα:

*Τμήματα για την Σχολική Ενίσχυση των κωφών/βαρήκοων μαθητών δημοτικού στα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών


*Τμήματα εκμάθησης Νοηματικής Γλώσσας για τους γονείς των κωφών/βαρήκοων μαθητών


*Τμήματα λογοθεραπείας για τους κωφούς/βαρήκοους μαθητές
Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν δωρεάν στην αίθουσα της Ένωσης Κωφών Ελλάδος και θα ξεκινήσουν αν υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών


Για αιτήσεις, και περισσότερες πληροφορίες στο enosikofon@gmail.com ή στο τηλ/φαξ 2103242371. Υπεύθυνος αιτήσεων κ. Κορδονούρης Π.


Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα