ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Δημιουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Λογοθεραπείας και Νοηματικής Γλ

Σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στα νέα τμήματα που δημιουργεί η Ε.Κ.Ε., τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Λογοθεραπείας κωφών/βαρήκοων μαθητών και Νοηματική Γλώσσα για τους γονείς/συγγενείς κωφών/βαρήκοων παιδιών, είναι στις 31/10/2016.

Σε περίπτωση μη επαρκών συμμετοχών, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν!

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα