Ηλέκτρονική Υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΟΜΚΕ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ καθώς και την εγκύκλιο μαζί με το Εγχειρίδιο Οδηγιών, όπου αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή κτλ. ή κατεβάστε την εδώ

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα