Ερωτηματολόγιο "Επικοινωνία ιατρού-ασθενή με κώφωση" για μεταπτυχιακή εργασία

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του προγράμματος σπουδών "Διοίκηση μονάδων υγείας" του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κα Μαυράκη Καλλιρόη, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας με θέμα "Επικοινωνία ιατρού με κώφωση"

Όποιος θέλει μπορεί να το συμπληρώσει:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSwcOC3XwVHxwJF2HYii8yuQUTkQ-HO-iuMdHmgf02JQ0O_A/viewform?c=0&w=1

Η άδεια διεξαγωγής για την ανωτέρω έρευνα από την ΟΜΚΕ

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα