Έρευνα μεταπτυχιακής φοιτήτριας, κα Νίκου Κωνσταντίνα "Οι απόψεις των ενήλικων κωφών..."

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμό για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κα Νίκου Κωνσταντίνα, "Οι απόψεις των ενήλικων κωφών σχετικά με την κοινωνική και σχολική ενσωμάτωση σε δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης" καθώς και την άδεια της ΟΜΚΕ για την διεξαγωγή της έρευνας αυτής.

Για το ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKes5Hop0cE6p3zBnTkQisZzw00RdkD8UqRwo1z-kKAKtcrQ/viewform?usp=sf_link

Νεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα