Έρευνα για τις επαγγελματικές ανάγκες των κωφών ατόμων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο οποίο απευθύνεται σε κωφά άτομα άνω των 18 ετών, αναφορικά με την ανάδειξη του επιπέδου δυσκολίας της πρόσβασης των κωφών ατόμων στην αγορά εργασίας καθώς και ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου τους. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δοθούν και στις συμμετέχουσες ενώσεις και συλλόγους.


Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο εδώ και να το στείλετε μέσω email στο: elena.louko@gmail.comΝεότερες Αναρτήσεις
Πρόσφατα Νέα